Mục tiêu chung
Cải thiện giáo dục hòa nhập cho Trẻ khuyết tật (TKT)
Mục tiêu cụ thể
Nâng cao nhận thức về quyền của TKT và giáo dục hòa nhập cho TKT

Xây dựng năng lực cho giáo viên trường học, hiệu trưởng và cán bộ giáo dục, đảm bảo môi trường giáo dục tốt hơn cho TKT

Phát triển mô hình giáo dục hòa nhập hỗ trợ cho TKT

Thông tin liên hệ
Đầu mối: Đàm Việt Hà Địa điểm: Thành phố Hà Nội, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 024 66753946 Email: vietha@acdc.org.vn
Danh sách báo cáo